«

»

Mar 31

KOT: Ποια η κατεύθυνση του τουρισμού μας

ΚΟΤ 1

Στρατηγικό πλάνο για τον τουρισμό και την εξυγίανση του ΚΟΤ

 Ποια είναι η σημασία της τουριστικής βιομηχανίας για την Κύπρο και την κυπριακή οικονομία; Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα στο οποίο πρέπει να απαντήσουμε, ξεκαθαρίζει ο Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού εξαγγέλλοντας δράσεις για την ενίσχυση των τουριστικών αφίξεων αλλά και την εξυγίανση του Οργανισμού.

Όπως δήλωσε ο πρόεδρος του ΚΟΤ Άγγελος Λοϊζου, τα οφέλη του τουρισμού είναι πολλαπλασιαστικά ιδιαίτερα σε μια μικρή οικονομία όπως την κυπριακή. Μάλιστα, τα έσοδα από τον τομέα είναι πολύ περισσότερα από €2 δις, καθώς το World Travel & Tourism Council είχε υπολογίσει για το 2013 ότι η συνολική συνεισφορά του τομέα (άμεση, έμμεση και προκαλούμενη) στην Κύπρο ήταν €3,5 δις, φτάνοντας στο 21% του ΑΕΠ.

Αυτό που χρειάζεται, τόνισε, είναι να υπάρξει προγραμματισμός σε βάθος χρόνου. «Ακόμα και ο προϋπολογισμός μας είναι ετήσιος κάτι το οποίο δεν μας βοηθάει καθόλου θα εργαστούμε σε μακροχρόνια βάση και εκπονήσουμε ένα πολυετές στρατηγικό πλάνο», εξήγησε.

Μεταξύ άλλων ο ΚΟΤ προγραμματίζει αμεσότερη δράση και αντιμετώπιση παρουσιαζόμενων κινδύνων, προκλήσεων και ευκαιριών, δημιουργία ομάδων άμεσης ανταπόκρισης, αντικατάσταση της γενικευμένες διαφήμισης, διενέργεια αναλύσεων κόστος και οφέλους, ανάληψη πιο στοχευμένων επικεντρωμένων και αποδοτικών δράσεων, αναβαθμισμένα και πιο μακροπρόθεσμα Σχέδια Συνεργασιών, ισότιμη και δίκαιη αντιμετώπιση υφιστάμενων και δυνητικών συνεργατών του εξωτερικού καθώς και ενέργειες ενίσχυσης της προσβασιμότητας καθώς μια από τις σημαντικότερες προκλήσεις είναι η προσέλκυση περισσότερων αερογραμμών.

Αναφερόμενος στο θέμα της μείωσης των αφίξεων από τη ρωσική αγορά, υπογράμμισε ότι είναι σημαντικό να επικεντρωθούμε στους ατομικούς τουρίστες καλύτερης οικονομικής ευχέρειας. Εξάλλου, υπενθύμισε ότι η προσήλωση μας στη ρωσική αγορά ήταν και μια από τις αιτίες υποχώρησης άλλων αγορών όπως η γερμανική και η βρετανική. «Πρέπει να διατηρούμε τις ισορροπίες», πρόσθεσε.

Μιλώντας για «τα του οίκου τους», ο κ. Λοϊζου αναφέρθηκε στην προκήρυξη μελέτης για τη μείωση της γραφειοκρατίας τόσο στον ΚΟΤ όσο και σε άλλους φορείς που έχουν να κάνουν με τον τουρισμό. «Προχωράει η διαδικασία για τον εκσυγχρονισμό του κανονιστικού πλαισίου με στόχο να υπάρξει τουλάχιστον 25% μείωση στο διοικητικό κόστος», ανέφερε, υπογραμμίζοντας ότι θα γίνει στρατηγική και branding του κυπριακού τουριστικού προϊόντος.

«Στόχος είναι να καταστεί ο ΚΟΤ ένας σύγχρονος, ευέλικτος και αποτελεσματικός Οργανισμός – Πρότυπο», είπε, προσθέτοντας ότι η νέα εξωστρεφής πολιτική του Οργανισμού έχει φέρει πολύ θετικά αποτελέσματα.

Μεταξύ άλλων θα προωθηθούν δράσεις όπως: σχέδιο αναδιοργάνωσης, ώστε το κατάλληλο άτομο να είναι στη σωστή θέση, μείωση της γραφειοκρατίας, απλοποίηση διαδικασιών, συνεργασία διοικητικού συμβουλίου με προσωπικό, χρηστή διοίκηση, διαφάνεια, αμεροληψία, ενισχυμένος ρόλος και ανεξαρτητοποίηση της υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου, ετοιμασία του 1ου καταστατικού, δημιουργία επιτροπής εσωτερικού ελέγχου, κ.α..